Welkom bij de GRIP-tool

GRIP

GRIP is een instrument waarmee een gemeente snel in beeld kan brengen hoe de verbinding tussen ICT-functie en organisatie functioneert. Door met met alle betrokkenen tot een gedeelde analyse te komen, worden verbetermogelijkheden laagdrempelig in kaart gebracht.

GRIP is gezamenlijk ontwikkeld door de adviesbureaus Telengy en GEON. Meer over de achtergrond van GRIP is te vinden in de publicatie Gemeentelijk referentiemodel I-functie (zie www.telengy.nl of www.geon.nl).

GRIP is gebaseerd op het negen vlaksmodel. Per onderdeel wordt beoordeeld wat de status is. Dat geeft inzicht in hoe het onderdeel in de betreffende gemeente functioneert. Na invulling verschijnt de overallbeoordeling op de pagina ‘resultaten’.

Ik heb een groepscode Ik wil de tool gebruiken zonder groepscode